ایمیل پشتیبانی
info@zipkala.com
ارتباط با مدیریت
admin@zipkala.com

شمارهای تماس با بازار اینترنتی زیپ کالا

۰۹۰۵۵۰۵۷۷۹۵ (پشتیبانی ۹ صبح تا ۸ شب)

۰۶۶۴۲۶۱۳۸۶۸ : دفتر مرکزی